GA文庫
大樹連司 著
2012.05.15 発売

おまえは私の聖剣です。
大樹連司(著)

“大樹連司”に関連する作品